Liiketoiminnan sähköistäminen, verkkolaskut, sähköiset asiakirjat ja arkistointi

Sähköistämme liiketoimintasi

IT-Sauma Oy

IT-Sauma Oy on liiketoiminnan ja talouden sähköiseen hallintaan sekä johdon konsultointiin erikoistunut, verkostoitunut palveluorganisaatio. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja kannattavasti nykyaikaisen tietotekniikan ja parhaiden asiantuntijapalveluiden avulla.

Luotettavuus perustuu kokemukseen

IT-Sauman taustalla on henkilöstön pitkä kokemus yritysten taloushallinnon sekä toiminnanohjauksen johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävistä eri organisaatioissa enimmillään lähes 30 vuoden ajalta. Vanhimmat asiakkaistamme ovat seuranneet ihmisten mukana yli 25 vuotta, vaikka nykyinen osakeyhtiö onkin vasta 10-vuotias.

Lue lisää

Liiketoiminnan sähköistäminen

Esimerkkinä ostolaskujen käsittely

Tyypillisimpiä sähköistettäviä prosesseja yrityshallinnossa on ostotoiminta, jossa vanhanaikaisella tavalla toimittaessa kopioidaan ja liikutellaan erilaisia papereita monen paikan ja henkilön kautta, ja lopuksi haudataan ne arkistoon hankalasti esiin saataviksi.

Vain osa laskuista paperilla, ja nekin vain hetken

Sähköisesti toimittaessa paperia käsitellään lähinnä vain silloin, kun jonkun perinteistä paperilaskua käyttävän tavarantoimittajan lasku skannataan mukaan sähköiseen prosessiin, kirjekuoren avauksen yhteydessä.

Tehokkuutta kaikkeen toimintaan

Toimintaa voidaan ohjata sähköisenä prosessina silloinkin, kun siihen ei liity mitään arkistoitavaa dokumenttia. Esim. soittopyynnön tai muun tehtävän välitys henkilön sähköiseen työjonoon varmistaa, että se tulee hoidettua, ja henkilöllä on heti käytettävissä arkistosta löytyvät esim. k.o. asiakkaaseen liittyvät tiedot

Sähköinen aineisto

Verkkolaskut

Verkkolaskuissa toimittaja on jo tuottanut suurimman osan tarvittavista tiedoista, eikä tarkastus-/hyväksytysprosessin aikana tarvitse ottaa kantaa juuri muuhun kuin kustannusten kohdistamiseen ja kirjanpitotiliöintiin. Sitäkin voidaan automatisoida järjestelmässä jo olemassa olevaan ostotilaukseen tai jo aiemmin käsiteltyihin laskuihin pohjautuvaan malliin tukeutuen.

Sähköinen arkistointi

Sähköisesti arkistoidut laskut, kuten kaikki muutkin yritystoiminnan asiakirjat ovat helposti jokaisen asiaankuuluvan henkilön nähtävissä ja niiden tietosisältö erilaisten seuranta- ym. tarpeiden kannalta hyötykäytössä.

Sähköistäminen sopii moneen

Muita sähköistettäviä prosesseja voivat olla esim. tarjousten ja tarjouspyyntöjen teko, asiakaskirjeenvaihto, sopimusten hallinta jne., ja kaikkien muidenkin yritysdokumenttien sähköinen arkistointi.

Mappihyllyistä eroon

Arkistoi sähköisesti

Missiomme

Yritystoiminnan parantaminen

Tavoitteemme on yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen hallinnon sähköistämisen keinoin niin, että mahdollisimman moni myös pienemmistä yrityksistä siirtyisi tehokkaampaan toimintaan sekä keskinäiseen kommunikointiin sidosryhmiensä kanssa.

Yrittäjien asema

Autamme yrittäjiä keskittämään voimavaransa ydinliiketoimintaansa, sillä yrittäjien aseman ja toiminnan helpottaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Ihmisille joustavat välineet

Pyrimme joustavoittamaan ihmisten työntekoa ja helpottamaan heidän toimimistaan nykyajan pirstaloituvilla työmarkkinoilla. Koska sähköistettyjen prosessien osavaiheet ovat usein paikasta ja ajasta riippumattomia, ne mahdollistavat työn joustavan tekemisen ja monessa tapauksessa myös osatyökykyisten ihmisten osallistumisen työelämään.

Yhteisöllisyydestä voimaa

Tavoitteenamme on luoda yhteisöjä, joissa ohjelmistomme käyttäjät kommunikoivat toisten, esim. saman toimialan yritysten käyttäjien kanssa toisiaan tukien ja uusia ideoita synnyttäen. Näin saatujen hyvien, valmiiksi monen asiakkaan pureskelemien ideoiden toteutus on mieluisinta tekemistä sekä meille että kehityskumppaneillemme.

Visiomme

Yrityksissä ohjataan prosesseja

Yritysten toimintaa ohjaavat ns. "parhaat käytännöt", joiden toteutumista helpotetaan ja myös varmistetaan sähköisesti ohjattujen prosessien avulla.

Sähköinen kommunikointi

Yritykset kommunikoivat rutiiniasioissa keskenään sähköisesti. Ihmiset käyttävät hallinnon rutiinien sijaan enemmän aikaansa sosiaaliseen kanssakäymiseen asiakkaiden kanssa sekä uusien asioiden kehittämiseen ja niistä sopimiseen kumppanien kanssa.

Pien- ja alihankkijayritykset

Myös pienillä tai juuri perustetuilla yrityksillä on kehittynyt toimintamalli, eikä kenenkään tarvitse opetella kaikkea bisneslogiikkaa kantapään kautta. Pienikin yritys voi osallistua alihankkijana isoon projektiin tai toimitusketjuun, kun sen hallinnassa tieto liikkuu sähköisesti ja standardoidusti.

Innovaatioilla eteenpäin

Jatkuva uusien innovaatioden etsintä ja niiden tuotteistaminen markkinoille on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi lähes kaikilla aloilla. Rutiinien automatisoiduttua yrityksissä on enemmän aikaa keskittyä kehittämään uusia asioita ja entistä tehokkaampia toimintamalleja.

Maailma ilman meitä?

Löytyisikö riittävän kattava ja silti yhtä edullinen järjestelmä?

Ohjelmistomme sisältää monipuoliset välineet isommankin yrityksen tarpeisiin. Käytön laajuuden ja tapahtumamäärän perusteella muodostuvat kustannukset tekevät siitä silti sopivan myös pienemmälle yritykselle, joka voi osallistua samaan "peliin" isompien kanssa.

Jäisikö yritystoiminnan sähköistys pelkästään verkkolaskuihin?

Ilman yhteisiin standardeihin perustuvaa tiedonvaihtoa yrityksissä tallennetaan ja käsitellään samoja asioita moneen kertaan aina, kun mennään yritysrajojen yli. Meidän avullamme hyöty otetaan irti kaikessa sisäisessä ja ulkoisessakin toiminnan ohjauksessa.

Pitäisikö kaikkien keksiä samat pyörät?

Meidän mallimme on järjestelmä, jossa kaikkien yritysten tarvitsemat yleiset bisnes-rutiinit ja automatiikat hoidetaan palvelimessa, ja toimiala- tai yrityskohtaiset erikoistarpeet palvelinta hyödyntävässä työasemasovelluksessa. Kehittäjäkumppaniemme ei tarvitse huolehtia kaikille yhteisistä rutiineista, vaan he voivat keskittyä omaan erikoisalaansa.

IT-Sauma Oy
Leinikkitie 17 A, 01350 VANTAA
Puhelin: 010-420 7990
E-mail: myynti@it-sauma.fi Y-tunnus: 2008533-9